A fire in the village.

A fire in the village. / ***
***
3307... 44...

Comments

 
Nikolai Kovalevich 97.6420 August 2011 05:48

kovalevich

My recommendation
 
Viktor Stribuk (Strybuk) 186.8320 August 2011 11:15

viktor_strybuk

My recommendation
115.98
adams-2011
Aug 20, 2011 03:47
NIKON D3X, 1/160 sec, F/6.3, 26mm, ISO 400, 13.08.2011
 
 
***
 
 
***
Discussion