One autumn morning ...

One autumn morning ... / ***
***
648... 59...
peninsula 38.71
Sergey- Nik-melnik
Tivat night. 27.06
Slobodan Miladinović
*** 35.80
BVSt1
Bygone era. 76.47
St Tolyan
| Petroglyph Vitebsk - 2 | 52.67
DMITRY APALIKOV
5+2 37.66
DiK
Sadovaya: at St. Nicholas 47.72
EGRA EGRA
Entering the place. 42.11
Aleksandr Ignatev
Suzdal sketch 53.26
R.Bakson
The Hut ... 75.17
Duru (Juriy Turjanitsa)

Comments

No comments to this photo yet
192.71
kleybarmaley
Dec 25, 2016 11:43
SONY, SLT-A77V, 1/-0 sec, F/1.0, ISO 100
 
 
***
Discussion