D
*** 100.56
Bormotov Vladimir2
D
Cloudy evening 94.15
Bormotov Vladimir
D
Panorama of sunrise 94.10
Bormotov Vladimir4
D
Runs away into the distance 93.98
Bormotov Vladimir
D
Foggy sunrise 80.46
Bormotov Vladimir
Morning shadows 77.84
Bormotov Vladimir2
A ray of light 74.26
Bormotov Vladimir
Panorama of sunrise 73.94
Bormotov Vladimir
Foggy morning 73.25
Bormotov Vladimir
D
A ray of light 72.51
Bormotov Vladimir
Frosty evening 72.26
Bormotov Vladimir1
D
The birth of a new day 72.20
Bormotov Vladimir
Autumn Sunrise 72.10
Bormotov Vladimir2
Through the mist 67.29
Bormotov Vladimir1
the morning sun 66.71
Bormotov Vladimir
Forest Fairy Tale 66.15
Bormotov Vladimir2
Morning paint 65.54
Bormotov Vladimir1
The first frosts 65.46
Bormotov Vladimir2
scarlet dawn 65.42
Bormotov Vladimir1
Dawn on the lake 65.35
Bormotov Vladimir2
Morning paint 65.20
Bormotov Vladimir2
Foggy morning 64.75
Bormotov Vladimir
the morning sun 64.35
Bormotov Vladimir
 
 
***
Discussion