D
*** 113.08
Nikolai Semyonov
Tumbleweed 83.19
Nikolai Semyonov
**^** 73.55
Nikolai Semyonov
D
Geometry 65.22
Nikolai Semyonov
Autumn dream 55.22
Nikolai Semyonov1
Guest 54.90
Nikolai Semyonov
Maundy Thursday 54.43
Nikolai Semyonov3
D
Eyes to eyes 54.14
Nikolai Semyonov
Patterns 50.06
Nikolai Semyonov
transfer 49.22
Nikolai Semyonov
Red House 48.74
Nikolai Semyonov2
D
*** 48.41
Nikolai Semyonov
D
*** 47.53
Nikolai Semyonov
Little Red Riding Hood 46.92
Nikolai Semyonov
D
Bodyguard 43.71
Nikolai Semyonov
First snow 43.20
Nikolai Semyonov2
it's pouring 41.78
Nikolai Semyonov
Morning silence 41.71
Nikolai Semyonov
 
 
***
Discussion