*** 62.58
Yuriy Kovalev3
Sergiev Posad 61.72
Yuriy Kovalev2
*** 57.53
Yuriy Kovalev4
Africa 49.09
Yuriy Kovalev4
*** 48.70
Yuriy Kovalev2
Watercolor 48.28
Yuriy Kovalev2
snowing 42.00
Yuriy Kovalev1
*** 41.75
Yuriy Kovalev
D
*** 41.68
Yuriy Kovalev1
*** 41.25
Yuriy Kovalev1
*** 40.31
Yuriy Kovalev2
Stream 39.70
Yuriy Kovalev1
In the old town 39.52
Yuriy Kovalev3
*** 38.69
Yuriy Kovalev
D
*** 38.47
Yuriy Kovalev2
Moscow Zlatoglavaya 38.12
Yuriy Kovalev4
Road 37.88
Yuriy Kovalev1
Dusk 37.63
Yuriy Kovalev6
In summer 36.62
Yuriy Kovalev3
Venice 36.58
Yuriy Kovalev1
*** 36.26
Yuriy Kovalev2
Evening 36.19
Yuriy Kovalev4
*** 35.90
Yuriy Kovalev1
Wish you were here 35.45
Yuriy Kovalev1
*** 35.39
Yuriy Kovalev1
The Winter's Tale 35.36
Yuriy Kovalev1
*** 34.99
Yuriy Kovalev2
*** 34.98
Yuriy Kovalev1
*** 34.97
Yuriy Kovalev3
Hippopotamus 34.94
Yuriy Kovalev
At the water 34.87
Yuriy Kovalev2
*** 34.73
Yuriy Kovalev
tit 34.49
Yuriy Kovalev2
*** 34.28
Yuriy Kovalev1
*** 33.67
Yuriy Kovalev1
Old church 33.48
Yuriy Kovalev3
 
 
***
Discussion