Vitaliy Zheldak
35.98
Rating
143
Photos
282k
Views
1.4k
Recommendations
Followers
Vitaliy Zheldak
35.98 282k 1.4k


Ukraine, Chernihiv

 

About me

Birthday: May 17, 1980    Registration date: Jan 08, 2009

Links

-

Links, Contacts

Chernihiv Ukraine

Cameras

OLYMPUS E420
OLYMPUS SP560UZ
Nikon d5000

Lenses

-

 
 
***