D
The power of faith. 140.89
Aleksei Zhaleiko
D
Flights 128.27
Aleksei Zhaleiko
D
room#2 122.95
Aleksei Zhaleiko
D
Key 112.52
Aleksei Zhaleiko
D
Conductor 112.38
Aleksei Zhaleiko
D
Strange for a time 105.72
Aleksei Zhaleiko
D
Matrioshka 103.08
Aleksei Zhaleiko
D
Oxygen 101.05
Aleksei Zhaleiko
D
**** 97.17
Aleksei Zhaleiko
D
Quantum 92.18
Aleksei Zhaleiko
Agro-industrial minimalism 88.81
Aleksei Zhaleiko
D
Weightlessness. 88.63
Aleksei Zhaleiko
Diffusion 85.38
Aleksei Zhaleiko
D
twin 82.21
Aleksei Zhaleiko
D
Entropy 81.00
Aleksei Zhaleiko
D
Dizziness 80.49
Aleksei Zhaleiko
D
There is. 78.21
Aleksei Zhaleiko
D
penetration 77.25
Aleksei Zhaleiko
D
Creation. 74.29
Aleksei Zhaleiko
Portrait in Black. 71.26
Aleksei Zhaleiko
D
Morning 70.09
Aleksei Zhaleiko
D
Maria 69.93
Aleksei Zhaleiko1
Suspense 67.20
Aleksei Zhaleiko
D
***** 66.90
Aleksei Zhaleiko
D
Sleep. 66.76
Aleksei Zhaleiko
D
Long Long Night 66.75
Aleksei Zhaleiko
D
Anticipation 66.46
Aleksei Zhaleiko
Wake up to 65.73
Aleksei Zhaleiko
D
*** 64.41
Aleksei Zhaleiko
Vibration of my soul 63.44
Aleksei Zhaleiko
Love Story 63.39
Aleksei Zhaleiko
D
Void 62.57
Aleksei Zhaleiko
D
Gravitation 57.74
Aleksei Zhaleiko
Breath 56.63
Aleksei Zhaleiko
D
Simple things 56.01
Aleksei Zhaleiko
D
Study 53.89
Aleksei Zhaleiko
 
 
***
 
 
***
Discussion