D
*** 320.71
Alex Mimo3
D
Sahara 257.95
Alex Mimo10
D
*** 247.62
Alex Mimo4
D
*** 235.34
Alex Mimo6
D
*** 232.62
Alex Mimo7
D
*** 229.25
Alex Mimo3
D
*** 229.07
Alex Mimo10
D
Obelisk 226.22
Alex Mimo
D
*** 225.82
Alex Mimo
D
Last Rays 224.33
Alex Mimo6
D
*** 220.31
Alex Mimo3
D
Picnic 215.84
Alex Mimo7
D
*** 214.07
Alex Mimo1
D
*** 212.15
Alex Mimo2
D
Red Lagoon Tranquility 210.88
Alex Mimo3
D
Great dunes of Namiba 209.42
Alex Mimo4
D
Morning 198.56
Alex Mimo1
D
Elbrus 195.90
Alex Mimo4
D
Sunset Symphony 194.52
Alex Mimo5
D
*** 190.69
Alex Mimo2
D
*** 189.48
Alex Mimo5
D
Red Lagoon and Five Colors Mountains (panorama) 189.08
Alex Mimo3
D
Laguna Blanca 187.81
Alex Mimo4
D
Salat de Uyuni 186.74
Alex Mimo4
D
Mists of Elbrus 186.25
Alex Mimo3
D
Postcard from Chile 185.05
Alex Mimo4
D
*Autumn sketch** 185.00
Alex Mimo3
D
*** 183.51
Alex Mimo4
D
*** 183.27
Alex Mimo4
D
*** 182.94
Alex Mimo2
D
*** 181.77
Alex Mimo2
D
Dana 180.17
Alex Mimo1
D
Colours of Altiplano 180.00
Alex Mimo3
D
*** 179.13
Alex Mimo
D
*** 177.63
Alex Mimo1
D
*** 177.35
Alex Mimo4
 
 
***
Discussion